Installera bänkdiskmaskin

Innan installation

Packa upp bänkdiskmaskinen och se så att allt finns med, det finns en lista på kartongen på vad den skall innehålla. Om något fattas ta kontakt med återförsäljaren så löser de det. Diskmaskinen måste sitta i ett jordat 230 V uttag annars finns det risk för stötar. Använd inte skarvsladd utan sätt kontakten rakt i vägguttaget. Behöver man flytta på ett eluttag eller sätta dit ett nytt så anlita en behörig elektriker.

Använd bara nya slangar när diskmaskinen installeras, de finns på baksidan av maskinen. Se till att inte vatten-eller avloppsslangen blir vikta eller klämda när de installeras. Placera diskmaskinens sidor mot några väggar om det är möjligt, ju stadigare och planare den står, desto bättre är det. Avloppet kan antingen dras in i ett avloppsrör som har minst en diameter på 4 cm eller kan dras rakt ut i diskhon. Den första blir snyggare och den andra minskar risken med läckage när man slipper göra hål i befintliga avloppsrör.

När maskinen används skall vattenkranen vara helt öppen om anslutningen sitter på kranens stril, samma sak gäller med Ballofix/kulventilen, om man använder direktanslutning till kall-eller varmvattenuttaget på blandaren. Källsortera diskmaskinens förpackningar, ta dessförinnan gärna ett kort på maskinens serienummer på förpackningen.

Det är en mindre snårskog av olika blandare och deras sätt att lösa vattentillförseln till diskmaskiner. Om du är osäker på hur man gör, och vad du behöver för anslutningar för att installera maskinen, så ta kontakt med en VVS-kunnig person. Just vatten kan ställa till mycket förtret om det läcker och hamnar på fel ställe.

Det finns två olika sätt att installera det inkommande vattnet till maskinen. Dessa två installationer är identiska förutom vilket uttag som används.

 1. Med kall-eller varmvattenuttagen på blandaren  

Man behöver en anslutning som sätts på blandarens extra uttag för diskmaskin. Om den blandaren har den anslutningen så finns det även en kulventil/Ballofix som stänger av och sätter på vattnet.

Det brukar vara en fördel att använda kallvattnet och låta diskmaskinen sköta värmingen av vattnet. Det går att använda varmvattenuttaget men då får inte vattnets temperatur i kranen vara högre än 60°C. Disktiden blir ca 15 minuter kortare men diskresultatet blir ofta lite sämre. Denna installation är mer permanent och nog att föredra framför snabbkopplingen till kranens stril.

 1. Med snabbkoppling till kranens stril:

Fördelen är att det är enkelt, man behöver dock byta ut strilen så att man får dit en snabbkoppling där. Nackdelarna är att kranen inte är gjord för att stå öppen på det viset någon längre tid. Man kan inte heller använda kranen medan diskmaskinen går. Det blir även en hel del ryckande i kranen när man sätter dit och tar bort snabbkopplingen, det sliter på blandaren i längden

För kall- och varmvattenuttagen på blandaren gäller att om kopplingen på blandaren inte har används alls eller att det var länge sedan, låt i så fall vattnet rinna en stund innan installation av slangen för att undvika att gammalt skräp följer med in i maskinen.

Att tänka på före installation

 • Det rekommenderas att du hyr in en rörmokare för att installera din bänkdiskmaskin så slipper du eventuella vattenskador
 • Är du osäker på instruktionerna, tveka inte att kontakta din säljare för att få mera råd och tips
 • Se över din bänkdiskmaskin innan du installerar den. Vid eventuella skador på produkten och dess delar bör du avvakta med installationen och kontakta säljaren
 • Stäng av elen i det aktuella området innan installationen
 • Var försiktig med eventuella skarpa maskindelar som kan riskera skada under installationsprocessen
 • Håll plastpåsar och mindre delar utom räckhåll för bebisar och yngre barn för att undvika risken för kvävning

Säkerhetsföreskrifter

Läs de bifogade instruktionerna noga före installation och användning av produkten. Spara instruktionerna för framtida bruk och eventuell rådgivning. Vid frågor och funderingar, kontakta maskinens serviceverkstad.

 • Barn ska övervakas och instrueras vid användning av produkten. Låt dem inte leka med produkten och håll dem bortom räckhåll för diskmedel och bänkdiskmaskinens förpackningsmaterial då detta kan vara farligt för dem
 • Håll barn och djur borta från bänkdiskmaskinen när luckan är öppen
 • Använd de nya sladdarna som kommer med maskinen, återanvänd inte gamla om sådana finns
 • Om du ansluter maskinen till ett rör som inte har använts på länge bör du låta vattnet rinna tills det är rent
 • Vid produktens första användning, var uppmärksam på läckage
 • Kontrollera att bänkdiskmaskinens märkdata stämmer överens med din strömkälla. I annat fall bör du kontakta en elektriker
 • Använd inte förlängningssladdar eller grenuttag
 • Anslut stickuttaget till eluttaget först vid slutet av bänkdiskmaskinens installation

Placering

Bänkdiskmaskiners behändiga format gör att de är lätta att placera. På en köksbänk, diskbänk eller i ett köksskåp om man vill ”gömma undan” den. Bänkdiskmaskinerna kommer ju trots allt nästan enbart i färgen vit och någon enstaka dyrare modell med rostfri framsida.

Det som skiljer med de olika sätten att placera maskinen på är hur mycket arbete det blir att installera den med tanke på vatten och avlopp. På in-vattnet har de en 3/4 – tums gänga som kan behöva en extra anslutning för att kunna installera vattnet, antingen i uttaget för bänkdiskmaskin på blandaren eller genom att sätta en snabbkoppling i kranens stril. Tala med en VVS-kunnig person om du är osäker på installationen.

Bänkdiskmaskinerna skall placeras plant och stå mot de väggar/skåpsidor som finns. Ju fler sidor som den har stöd emot desto bättre. En fördel med att placera maskinen i ett köksskåp är att man kan få ner ljudnivån ytterligare när man kan stänga dörren om den.

Avloppsanslutning

Observera, bor du i en hyresrätt bör du kontrollera med din hyresvärd om detta är okej då en felaktig installation kan leda till vattenskador.

 • Anslut tömningssladden till ett avloppsrör
 • Placera tömningssladden direkt i diskhon. Använd dig av det speciella plastskyddet om du får ett sådant med maskinen

Tömningsslangen måste sitta vid produktens botten då det annars kan uppstå problem under tömningsfaserna.

Behöver du förlänga tömningssladden bör denna förlängning inte vara längre än 2 meter.

Lossa diskhons propp när produkten tömmer vatten för att förhindra att vattnet rinner tillbaka in i produkten.

Användning

 1. Se till så att bänkdiskmaskinen är fylld med disksalt och spolglans i salt- respektive spolglansfacket
 1. Fyll maskinen med den smutsiga disken, du behöver inte skölja av den innan men skrapa bort om det är matrester kvar
 1. Öppna vattenkranen
 1. Ställ in programmet som du önskar använda
 1. Fyll diskmedelsfacket med rätt mängd diskmedel
 1. Starta programmet

Rengöring och underhåll

Du bör kontrollera din bänkdiskmaskin och dess filter regelbundet då smutsiga filter kan leda till att disken inte blir ren. Observera, stäng alltid av bänkdiskmaskinen och dra ut strömmen innan du rengör den.

Tvätta maskinens filter noggrant med vatten och en borste om det behövs. Tänk på att kontrollera så att det sitter fast ordentligt när du sätter tillbaka dem i maskinen. Använd inte maskinen utan filtren. Gör du detta kan maskinen skadas och det finns en risk att det blir dåliga diskresultat.

När du rengör spolarmen ska du inte ta bort den. Om hålen är igensatta kan du försiktigt ta bort smutsen med ett vasst föremål.

När du rengör bänkdiskmaskinens yttre bör du använda en mjuk och fuktig trasa.

Övrigt

 • Tänk på miljön och hur du sorterar ditt avfall när du gör dig av med bänkdiskmaskinens kartong och packningen som skyddade maskinen. Har du en gammal bänkdiskmaskin som du har bytt ut är det möjligt att delar av den kan återvinnas. Vänligen kontakta din lokala avfallshantering för att se över dessa återvinningsmöjligheter
 • Har du extradelar som reserver bör du tänka på att hålla dem utom räckhåll för yngre barn och djur för att undvika risken för kvävning
 • Behöver bänkdiskmaskinen repareras, kontakta en serviceverkstad då endast kvalificerade personer får utföra arbete på maskinen