Fylla på diskmedel

Behållaren för pulverdiskmedlet sitter på luckans insida. Mängden som behövs är beroende på vattnets hårdhet och hur smutsig disken är. Hårdare vatten och/eller smutsigare disk behöver mer diskmedel. Förmycket kan dock ge avlagringar i maskinen. En matsked diskmedel är en bra mängd att börja med, sedan kan man justera mängden noggrannare efter hand. De olika programmen kräver olika mängder, läs om dem nedan.

Vanliga diskprogram

Program Typ av disk Grader Tvättmedel
Grovdisk/Grytor Mycket smutsig disk eller grytor och formar Fördisk 50°C

Huvuddisk 70°C

Sköljning 70°C

15-20 gram
Normal Standardprogram, normalsmutsig disk Huvuddisk 65°C

Sköljning 70°C

15-17 gram eller 3-in-1-tablett
Eco Lätt smutsad disk Huvuddisk 50°C

Sköljning 60°C

15-17 gram eller 3-in-1-tablett
Snabb Diska lätt av sådant som inte fått torka in. Huvuddisk 45°C

Sköljning 65°C

12-15 gram eller 3-in-1-tablett
Glas/Fin Finare porslin och glas Huvuddisk 45°C

Sköljning 60°C

12-15 gram eller 3-in-1-tablett

Att tänka på

 • Använd enbart disk-och sköljmedel som är gjorda för maskindisk och håll dessa utom räckhåll för barn och djur pga. att de är giftiga att få i sig. Undvik även att få disk-eller sköljmedlen på hud eller i ögon då de även är alkaliska, med andra ord mycket frätande.
 • Stäng av vattnet när disken är klar för att minska risken för läckage.
 • Om elkontakten tas ur vägguttaget, dra i kontakten, inte i sladden och var inte blöt om händerna.

Börja diska

 1. Öppna luckan genom att släppa spärren i handtaget.
 2. Ladda maskinen.
 3. Sätt i nätsladden och se till att vattnet är påslaget med kran eller kulventil/Ballofix.
 4. Tryck på On/Off-knappen.
 5. Välj önskat disk-program:
  • Stega igenom de olika programmen genom att upprepade gånger trycka på Program-knappen tills valt diskprograms LED lyser.
 6. Om Fördröjd start önskas:
  • Tryck på knappen Timer tills önskad tids LED lyser.
 7. Lägg diskmedel och eventuellt spolglans och salt i sin behållare om det behövs.
  • Tryck igen luckan för diskmedlet tills ett klick hörs.
  • Eller använd 3-in-1 – tabletter. Lägg tabletten i botten på maskinen vid vattenfiltret.
 8. Stäng diskmaskinens lucka tills ett tydligt klick hörs.
 9. Tryck på Start/Stopp-knappen:
  • Önskat diskprogram startar.
  • Eller väntar om Fördröjd start är inställd.
 10. När disken är klar så piper diskmaskinen och diskprogrammets lampa blinkar.
 11. Vid programslut:
  • Öppna luckan, plocka ut den rena torra disken.
  • Stäng luckan
  • Tryck på On/Off.
  • Stäng av vattnet.
  • Dra eventuellt ur elkontakten tills nästa disktillfälle.

Byta diskprogram efterprogramstart

Om man vill byta program efter att ett diskprogram startat.

 1. Håll in Start/Stopp i 3 sekunder.
 2. Stega igenom programmen med Program-knappen tills rätt diskprograms LED lyser.
 3. Tryck på Start/Stopp

Det nya diskprogrammet startar från början.

Placering och installation

Bänkdiskmaskineras behändiga format gör att de är lätta att placera. På en köksbänk, diskbänk eller i ett köksskåp om man vill ”gömma undan” den. Bänkdiskmaskinerna kommer ju trots allt nästan enbart i färgen vit och någon enstaka dyrare modell med rostfri framsida.

Det som skiljer med de olika sätten att placera maskinen på är hur mycket arbete det blir att installera den med tanke på vatten och avlopp. På in-vattnet har de en 3/4 – tums gänga som kan behöva en extra anslutning för att kunna installera vattnet, antingen i uttaget för bänkdiskmaskin på blandaren eller genom att sätta en snabbkoppling i kranens stril. Tala med en VVS-kunnig person om du är osäker på installationen.

Bänkdiskmaskinerna skall placeras plant och stå mot de väggar/skåpsidor som finns. Ju fler sidor som den har stöd emot desto bättre. En fördel med att placera maskinen i ett köksskåp är att man kan få ner ljudnivån ytterligare när man kan stänga dörren om den.

Rensa vattenfiltret

Rensa vattenfiltret som sitter i botten på maskinen från matrester med jämna mellanrum.

 1. Dra ut nedre korgen.
 2. Skruva loss övre delen av filtret moturs.
 3. Rensa bort eventuella matrester som fastnat
 4. Skruva tillbaka filtret medurs och skjut in korgen igen

Spolglans/sköljmedel och salt

För att undvika att det blir kalkbeläggningar i maskinen och fläckar på glasen så används salt och spolglans/sköljmedel. Det finns behållare för dessa och har deras LED-lampor slocknat behöver de fyllas på. Det finns maskindiskmedel i tablettform som innehåller diskmedel, spolglans och salt, så kallade 3-in-1. Använder du dessa så behövs inte salt eller spolglans och du kan hoppa över de kommande två rubrikerna i denna manual. Lägg bara 3-in-1 tabletten i botten av maskinen vid vattenfiltret

Fylla på Salt

Använd bara salt som är gjord för diskmaskiner.

 1. Dra fram undre korgen så finns behållaren för saltet längst upp till vänster.
 2. Ta bort locket och häll i ca 9 dl salt med den medföljande tratten, det kommer rinna över lite vatten ur behållaren när saltet fylls på men det är normalt.
 3. Skruva på locket och skjut in korgen igen.

Fylla på Spolglans

Behållaren för flytande spolglans sitter bredvid behållaren för diskmedlet på insidan av luckan.

Mängden spolglans som behövs beror på vattnets hårdhet med andra ord hur mycket kalk och andra mineraler som finns i det. Hårdare vatten behöver mer spolglans. Om du är osäker på vattnets hårdhet brukar det stå information om det på kommunens hemsida.

 1. Skruva bort locket moturs.
 2. Fyll på spolglansen tills fönstret på behållaren blir mörkt.
  1. Det går i ca 100 ml och det används i sista sköljningen av disken.
 3. Skruva på locket medurs.